Handelingen 2013-2014: Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12)…

Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12) (33543).

Gepubliceerd op: 13-05-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht