Handelingen 2013-2014: Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33632) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van…

Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33632) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begroting) (33780)

Gepubliceerd op: 16-12-2013


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht