Handelingen 2013-2014: Stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone (32002)

Stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone (32002)

Gepubliceerd op: 22-10-2013


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht