Handelingen 2013-2014: Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het POC-rapport "Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten" en de kabinetsreactie…

Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het POC-rapport "Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten" en de kabinetsreactie daarop (C)

Gepubliceerd op: 10-02-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht