Handelingen 2014-2015: Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt…

Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling (33960); en andere wetsvoorstellen.

Gepubliceerd op: 27-02-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht