Handelingen 2015-2016: Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (34279); en een ander wetsvoorstel.

Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (34279); en een ander wetsvoorstel.

Gepubliceerd op: 29-06-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht