Handelingen niet verricht in het kader van de onderneming dus geen aftrek van voorbelasting


Samenvatting

Belanghebbende, stichting X, is een onderzoeksorganisatie. Zij verricht onderzoek op eigen initiatief (strategisch onderzoek), dat primair wordt gefinancierd uit subsidiebijdragen. Daarnaast verricht zij onderzoek op verzoek van derden (contractonderzoek), dat wordt gefinancierd uit de ter zake overeengekomen vergoeding. Belanghebbende is, in tegenstelling tot de inspecteur, van mening dat zij al haar onderzoeksactiviteiten (dus ook het strategisch onderzoek) verricht als ondernemer en daarom volledig recht op aftrek heeft. De inspecteur heeft in een naheffingsaanslag een deel van de aftrek gecorrigeerd, omdat de alleen ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden verrichte onderzoeken niet worden verricht ter wille van enig economisch belang.

De rechtbank stelt allereerst vast dat twee door belanghebbende ontvangen bijdragen onbelast zijn. Vervolgens wordt de stelling dat het strategisch onderzoek dienstbaar is aan het contractonderzoek weerlegd. Ook de stelling dat het strategisch onderzoek het rechtstreekse, duurzame en noodzakelijke verlengstuk van het contractonderzoek vormt, wordt verworpen. De rechtbank oordeelt derhalve dat de handelingen die belanghebbende heeft verricht in het kader van haar strategisch onderzoek niet kunnen worden geacht te zijn verricht in het kader van haar onderneming. Voor deze activiteiten bestaat daarom geen recht op vooraftrek.

(Beroep ongegrond.)

Feiten

2.1. Eiseres is in x opgericht onder de naam Stichting I. In xx is haar naam gewijzigd in de Stichting X. Zij is gevestigd in het J te Q. Eiseres is door de K aangewezen als onderzoeksorganisatie. Eiseres verricht grensverleggend (internationaal) onderzoek waarbij de onderzoekthema’s worden ontleend aan maatschappelijke vraagstellingen. In dat kader begeleidt zij afgestudeerde wiskundigen en informatici tot professionele onderzoekers. Zij werkt daarbij samen met bedrijven, …

Verder lezen
Terug naar overzicht