Handelsverboden in verband met HPAI-virus opgeheven


Zuid-Afrika is opgenomen in deel 1 van Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 (veterinaire certificering voor de invoer en de doorvoer van pluimvee en pluimveeproducten) als een derde land waaruit de invoer in en doorvoer door de EU van fok- en gebruiksloopvogels en broedeieren, eendagskuikens, vlees, eieren, eiproducten en specifieke pathogenenvrije eieren daarvan, is toegestaan.

Naar aanleiding van uitbraken van HPAI – van het subtype H5N2 – op het Zuid-Afrikaanse grondgebied in april 2011 is de…

Verder lezen
Terug naar overzicht