Handhaving, ABRvS 6 augustus 2014, zaaknummer 201309126/1/A1


Handhavende bevoegdheid ziet slechts op het naleven van publiekrechtelijke voorschriften en niet op inbreuk op eigendomsrechten. Voor het laatste biedt de burgerlijke rechter effectieve rechtsbescherming. De Afdeling overweegt als volgt. De rechtbank heeft terecht geen aanleiding gezien voor het oordeel dat het college vanwege het bouwen door belanghebbende op het perceel van appellant handhavend dient op te treden. Het college komt de bevoegdheid toe om handhavend op te treden wegens overtreding van een publiekrechtelijk voorschrift, waaronder het bouwen in afwijking van een verleende bouwvergunning. Het college is niet de…

Verder lezen
Terug naar overzicht