Handhaving huisvuilzak en appellant ten onrechte als overtreder aangemerkt


Bij besluit van 13 november 2013 hebben B&W van Den Haag hun beslissing om op 7 november 2013 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag (hierna: de Afvalstoffenverordening) op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat een gedeelte van de kosten van de toepassing van bestuursdwang (€ 126,00) voor rekening van appellant komt. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Verder lezen
Terug naar overzicht