Handhaving, overtreder, last onder bestuursdwang en begunstigingstermijn, ABRvS 5 augustus 2015, zaaknummer 201404828/3/A1


Hoger beroepen over handhavingsbesluiten. Het college heeft appellanten gelast om binnen 10 jaar de permanente bewoning van hun recreatiewoning in ‘Parc Patersven’ te staken en gestaakt te houden, onder oplegging van een eenmalige dwangsom van € 25.000,-. De rechtbank heeft het daartegen door een derde-belanghebbende (verzoeker tot handhaving) ingestelde beroep gegrond verklaard. De rechtbank heeft zelf in de zaak voorzien en de begunstigingstermijn waarbinnen appellanten de bewoning van de recreatiewoning moeten hebben gestaakt, gesteld op zes maanden, te rekenen vanaf de…

Verder lezen
Terug naar overzicht