Handhavingsverzoek bouwen verdieping op pand en bevoegdheid B&W; Uitleg begrip 'draagconstructie' in Bor; Concreet zicht op legalisering?


Bij afzonderlijke besluiten van 30 mei 2014 hebben B&W van Hollands Kroon de verzoeken van appellant A en anderen om handhavend optreden tegen het door [belanghebbende] bouwen van een verdieping op een pand afgewezen. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Bij besluit van 25 augustus 2011 heeft het college aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning (hierna: de omgevingsvergunning) verleend voor het realiseren van een verdieping op het pand. Tegen dit besluit zijn geen rechtsmiddelen aangewend. Om tegemoet te komen…

Verder lezen
Terug naar overzicht