Hanteren van ongelijke prijs voor verkochte grond niet onrechtmatig (2013.19.2005)


Eisers, allen eigenaar van een woning met achtertuin langs een provinciale weg, hebben na plaatsing van een geluidsscherm langs deze weg, delen van de overblijvende strook grond gekocht om bij hun tuin te voegen. Tegen het hanteren daarbij van verschillende koopprijzen door de provincie maken eisers bezwaar met een beroep op het gelijkheidsbeginsel.  
Volgens de rechtbank handelt de overheid niet onrechtmatig omdat de verschillende  verkochte delen niet gelijkwaardig zijn en een prijsverschil derhalve gerechtvaardigd is. Voorts hecht de rechtbank betekenis aan het feit dat de provincie jegens de…

Verder lezen
Terug naar overzicht