Harmonisatie Pensioenwet en Wet op de loonbelasting 1964, een overzicht (2008.27.3002)


De auteur gaat in op de harmonisatie Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting 1964. Sinds 1 januari 1995 is er een koppeling tussen de PSW en de loonbelasting. Auteur beschrijft de ontwikkelingen sinds 1995.
Een van de gevolgen van het niet gekoppeld zijn was dat de echtgenoot in loondienst bij de bv van haar echtgenoot/dga geen pensioen in eigen beheer kon opbouwen daar zij niet de houder van de aandelen was. Met de ingevoerde koppeling van 1995 was dit probleem niet opgelost; echter, de Belastingdienst accepteerde…

Verder lezen