Heeft non-conformiteit ook betrekking op goodwill? (2012.02.2001)


X neemt per 1 oktober 2001 de notarispraktijk van Y over voor ƒ 800.000, waarvan ƒ 600.000 voor de goodwill. In 2003 onderzoekt de FIOD een aantal – uiteindelijk onoirbaar gebleken – grondtransacties die hij heeft begeleid, resulterend in naheffingsaanslagen voor de toenmalige opdrachtgevers en aansprakelijkheidsstelling door laatstgenoemden van Y en X. In december 2004 laat X per brief aan Y weten dat haar duidelijk is geworden dat de praktijken van Y niet deugden. X vordert (onder meer) terugbetaling van de goodwill wegens non…
Verder lezen
Terug naar overzicht