Heffingskortingen; regelgeving van kinderlijk niveau (deel 1) (2002.28.3150)


Op de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen wordt vanaf 2001 een heffingskorting verleend. Per 1 januari 2002 bedraagt het aantal heffingskortingen dertien. Tezamen vormen zij de standaardheffingskorting. Waarop de belastingplichtige recht heeft, is afhankelijk van zijn persoonlijke situatie.

In het eerste deel gaat de schrijver uit van een huishouden bestaande uit twee volwassenen met eventueel één of twee kinderen.

Behandeld worden de algemene heffingskorting, waaronder de verhoging van de heffingskorting bij de minstverdienende partner, en de jonggehandicaptekorting. Vervolgens komen de kinderkorting, de aanvullende kinderkorting en…

Verder lezen