Heffingsrente op juiste wijze in rekening gebracht bij grensarbeider


Samenvatting

Belanghebbende, woonachtig in Nederland, was in 2004 in België in loondienst. In de door de inspecteur vastgestelde aanslag is een bedrag van € 370 aan heffingsrente berekend.

De rechtbank stelt vast dat belanghebbende bij het verzoek om een voorlopige aanslag over 2004 is uitgegaan van de Belgische bedrijfsvoorheffing over 2003. De Belgische bedrijfsheffing in 2003 was echter hoger dan in 2004 omdat toen in België het regime nog gold dat voor buitenlandse werknemers inhouding moest plaatsvinden naar het hoogste tarief. Belanghebbende had derhalve zelf in de loop van 2004 kunnen zien dat de feitelijke bedrijfsvoorheffing lager was dan vermeld in zijn verzoek om een voorlopige aanslag en had om een verlaging van de voorlopige aanslag kunnen verzoeken. Nu belanghebbende dit niet gedaan heeft, kan niet worden gezegd dat de inspecteur in strijd heeft gehandeld met enig beginsel van behoorlijk bestuur. De stelling van belanghebbende dat geen heffingsrente in rekening kan worden gebracht omdat de bijzondere compensatieregeling geen belastingteruggaaf is, vindt geen steun in de wet nu deze op grond van de Wet IB 2001 is aangemerkt als ingehouden Nederlandse (loon)belasting.

(Beroep in zoverre ongegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht