Naar de inhoud

Helft bevolking is voor direct gekozen burgemeester

De helft van de mensen staat positief tegenover een gekozen burgemeester door het volk, zo blijkt uit publieksonderzoek in opdracht van het ministerie van BZK. De huidige aanstellingswijze wordt door 38 procent als positief ervaren en een derde heeft een voorkeur voor een door de raad benoemde burgemeester.

Veel mensen hechten grote waarde aan een burgemeester die boven de partijen staat. Minister Ronald Plasterk verwijst in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer naar het publieksonderzoek. Hij voert de regie over het debat over de positie en aanstellingswijze van de burgemeester. Vorig jaar is een Grondwetswijziging in eerste lezing aangenomen om de aanstellingswijze van de burgemeester uit de Grondwet te halen. Na de verkiezingen behandelen beide Kamers die wijziging in tweede lezing.

BZK heeft verschillende expertbijeenkomsten georganiseerd met onder meer de beroepsverenigingen, VNG, Kring van Commissarissen van de Koning, wetenschappers, politieke partijen, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Openbaar Ministerie en de politie. Daaruit blijkt dat onafhankelijkheid en onpartijdigheid de meest dominante waarden zijn die aan het ambt van burgemeesters worden gekoppeld. Ook integriteit, bekwaamheid en de verbindende rol naar inwoners van zijn gemeente worden als belangrijke waarden gezien.

Men concludeert tevens dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten en de opgaven waar zij voor staan, waardoor er verschillende typen burgemeesters met bijbehorende competenties zijn. Uit het publieksonderzoek komt vooral naar voren dat burgemeesters worden gezien als eerlijke bestuurders die weten wat er speelt in de gemeente.

De burgemeester krijgt een steeds grotere rol op het gebied van veiligheid, zo viel te horen bij verschillende bijeenkomsten. De burgemeester is tijdens rampen of crises een leider. En niet alleen in de klassieke…