Herbenoeming van commissarissen heeft niet (stilzwijgend) plaatsgevonden (2010.46.2001)


Uitvaartvereniging V heeft voor het beheer van gelden die de leden hebben ingelegd ter dekking van hun uitvaart een Depositofonds opgericht. Ook heeft V een eigen uitvaartbedrijf A BV dat zij  verkoopt aan B BV. De aandelen van B BV zijn in handen van de door V opgerichte Stichting S. 
In de statuten van S is bepaald dat het bestuur van S bestaat uit vijf leden, twee uit het bestuur van V en drie leden uit de raad van commissarissen van B BV. Het bestuurslidmaatschap eindigt zodra het bestuurslid…

Verder lezen
Terug naar overzicht