Herinvesteringsreserve en de landbouwvrijstelling (2004.21.3091)


X koopt vervangende grond met een fiscale kostprijs (=wevab) van € 1.000. Vervolgens verkoopt X de grond met een belastbare bestemmingswijzigingswinst, die als herinvesteringsreserve wordt aangemerkt van € 600. De boekwaarde wordt € 400. Jaren later vindt verkoop plaats tegen een wevabwaarde van € 900. De boekwinst is € 500.

Vraag: hoe hoog is de belaste boekwinst?

Antwoord: de belaste boekwinst bedraagt € 500. Er wordt een daadwerkelijke opbrengst genoten van € 900. De boekwaarde van de grond bedroeg € 400 zodat de winst kan worden vastgesteld op een bedrag van € 500. Deze boekwinst is niet ontstaan als gevolg van een waardeverandering van de grond. Hierdoor mist de landbouwvrijstelling toepassing op dit deel van de boekwinst dat niet door een waardeverandering is ontstaan. In feite wordt de herinvesteringsreserve hierdoor alsnog (deels) gerealiseerd. Uitgaande van een belastingheffing op basis van een reëel stelsel is er geen sprake van een niet-aftrekbaar nadeel wegens toepassing van de landbouwvrijstelling.

Uitstel van belastingheffing kan worden bereikt door wederom een herinvesteringsreserve te vormen voor het belaste deel van de verkochte grond. De regeling van de herinvesteringsreserve verplicht X dan wel vervangende grond aan te kopen.

Fiscale praktijkvragen 2004 nr 3 blz. 8

Verder lezen
Terug naar overzicht