Herplaatsingsmogelijkheden

Werkgever kan werknemer ontslaan als hij daarvoor een redelijke grond heeft. Ook moet werkgever aan zijn herplaatsingsplicht voldoen. Deze herplaatsingsverplichting, opgenomen in artikel 7:669 lid 1 BW, houdt in dat werkgever moet onderzoeken of werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie kan worden geplaatst. Wanneer werkgever aannemelijk maakt dat herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt, dan is aan de herplaatsingsplicht voldaan. In de Ontslagregeling staan nadere regels voor de herplaatsingsplicht. Of aan de herplaatsingsverplichting is voldaan, is afhankelijk van de specifieke situatie. Op de herplaatsingsplicht bestaan uitzonderingen.

Uitgelicht

Ontbindingsverzoek afgewezen op herplaatsingsplicht (Strukton Worksphere B.V./Werknemer)
Door middel van een proefplaatsing mocht werkgever in het kader van de herplaatsingsplicht onderzoeken of werknemer geschikt te maken is voor de passende functie. Daarbij is werkgever wel gebonden aan de eisen van goed werkgeverschap…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

A-grond: Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

D-grond: Ontslag wegens disfunctioneren

G-grond: Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding

Transitievergoeding

Scholing

Opzegtermijnen

Statutair bestuurder

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Uitzendovereenkomst

Oproepovereenkomst

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Wet DBA: fiscale kwalificatie arbeidsrelaties

Leeftijdsontslag en pensioenontslag

Deeltijdontslag

Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Verder lezen
Terug naar overzicht