Herroepen van het primaire besluit, ABRvS 29 oktober 2014, zaaknummer 201401091/1/A1


Bij besluit van 11 oktober 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht aan vergunninghoudster omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een nieuw kantoorgebouw op een perceel te Sliedrecht. Het college heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank en betoogt dat de rechtbank ten onrechte het primaire besluit van 11 oktober 2011 heeft herroepen, omdat de rechtbank het geschil niet definitief heeft beslecht, nu nog niet is besloten op de aanvraag om omgevingsvergunning. De Afdeling is van oordeel dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht