Herroeping intrekking bezwaar binnen bezwaartermijn is mogelijk


Bij besluit van 22 oktober 2012 heeft de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (appellant) aan betrokkene per 14 april 2013 een uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW) toegekend ter hoogte van het maximale AOW-bedrag voor iemand die gehuwd is of samenwoont.

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van het bezwaar heeft appellant zich op het standpunt gesteld dat het in strijd zou zijn met de systematiek van de Awb als na de schriftelijke intrekking van het bezwaar zoals voorzien in artikel 6:21 van de Awb…

Verder lezen
Terug naar overzicht