Herroeping ontbindingsbesluit na turboliquidatie afgewezen


Nu sprake is van turboliquidatie betekent dit dat de BV ex artikel 2:19 lid 4 BW direct is opgehouden te bestaan. Zij kon daarom geen besluit tot herroeping van het eerdere ontbindingsbesluit (meer) nemen. Maar zelfs al kon zij dit wel, dan is er naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan de voorwaarden voor herroeping, nu het voorzienbaar is dat derden door de herroeping nadeel (kunnen) ondervinden.

Achtergrond
Verzoeker is enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder van Racobri BV. Racobri is…

Verder lezen
Terug naar overzicht