Herroeping van een legaat door vervreemding


Op 11 augustus 1994 overlijdt T, tante van partijen. Bij haar testament van 24 februari 1982 zijn partijen als erfgenamen aangewezen. Daarnaast heeft T een legaat gemaakt aan eiser, E, van een appartementsrecht. Op het moment dat T niet meer in staat was haar vermogensrechtelijke belangen naar behoren te behartigen, werd het vermogen van T onder bewind gesteld.

De bewindvoerder heeft in 1989 met toestemming van de kantonrechter het desbetreffende appartementsrecht verkocht. De bewindvoerder wist dat T dit pand had gelegateerd aan E. Hetgeen van…

Verder lezen