Herstel van onjuiste naam requirant in appeldagvaardingsexploot


In cassatie gaat deze zaak, een incasso kort geding, om de vraag of Top terecht ontvankelijk is verklaard in hoger beroep door het hof. De appeldagvaarding is uitgebracht op naam van een andere, bestaande Duitse vennootschap (Top Mehrwert-Logistik GmbH). Vóór de dienende dag in die dagvaarding, maar na afloop van de appeltermijn is een herstelexploot uitgebracht tot wijziging van die naam in Top Mehrwert-Logistik GmbH & Co. KG, waarna op de in het herstelexploot vermelde roldatum – gelegen na de oorspronkelijk dienende…

Verder lezen
Terug naar overzicht