Naar de inhoud

Hervorming bestuursrecht ingetrokken

Het kabinet heeft het wetsvoorstel ingetrokken waarmee het bestuursrecht moest worden hervormd. Het vindt de amendementen die de Tweede Kamer heeft aangenomen, ‘zo zwaarwegend’ dat er geen andere keuze is.

Het kabinet wilde af van twee van de vier hoogste bestuursrechters. De taken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zouden overgaan naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; die van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zouden worden verdeeld over de vier gerechtshoven.

De Tweede Kamer vreesde dat door die aanpak specifieke kennis verloren zou gaan. Met amendementen werd geregeld dat de CRvB een nieuw, vijfde hof zou worden. De taken van het CBb zouden naar het gerechtshof in Den Haag gaan.

Het kabinet ziet dat niet zitten. Zo wil het geen extra, vijfde gerechtshof, omdat het net de gerechtelijke kaart opnieuw heeft getekend. Ook het amendement over de toekomst van het CBb is volgens het kabinet ‘strijdig met de essentie van het wetsvoorstel’.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen noemt het intrekken van het wetsvoorstel in een bijdrage in deze krant ‘buitengewoon onverstandig’. (RvdD)