Hervorming van het EU-landbouwbeleid (1998.20.2695)


Bespreking van de plannen van de Europese Commissie tot verdergaande hervorming van het EU-landbouwbeleid op middellange termijn, zoals deze plannen zijn uitgewerkt in conceptverordeningen die 18 maart 1998 zijn gepubliceerd.

In de voorstellen wordt de in 1992 ingezette trend doorgezet. Dit betekent gefaseerde prijsverlagingen, gecompenseerd door inkomenstoeslagen, gekoppeld aan: milieudoelen; werkgelegenheidseisen; maxima per dier; per hectare; per producent; per lidstaat. De maatregelen hebben onder meer betrekking op granen, rundvlees en zuivel.

De interventieprijs voor granen wordt in 2000 verlaagd…

Verder lezen