Herziening citeerwijze van de artikelen na het Verdrag van Amsterdam (1999.40.2361)


Bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 zijn de artikelen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) en van het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-Verdrag) hernummerd. Naar aanleiding daarvan hebben het Hof en het Gerecht besloten over te gaan op een nieuwe, eenvormige citeerwijze voor de artikelen van de vier Verdragen (EGKS, Euratom, EG, EU) ter voorkoming van verwarring tussen de tekst van een artikel vóór en na 1 mei 1999…

Verder lezen