Herziening exploitatieplan en ontvankelijkheid


Bij besluit van 11 november 2014 heeft de raad van de gemeente Barneveld het exploitatieplan "Harselaar-Driehoek 1e herziening" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Het exploitatieplan betreft de - eerste - herziening op grond van artikel 6.15, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) van het op 1 maart 2011 door de raad vastgestelde, en nadien onherroepelijk geworden, exploitatieplan "Harselaar-Driehoek" (hierna: het vorige exploitatieplan). Het exploitatieplan heeft betrekking…

Verder lezen
Terug naar overzicht