Herziening lijst officiële controles bij invoer diervoeders


Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie bevat voorschriften voor de meer uitgebreide officiële controles die moeten worden uitgevoerd op de invoer van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij die Verordening (‘de lijst’) op de punten van binnenkomst in de EU.

In artikel 2 van deze verordening is bepaald dat de lijst regelmatig en ten minste op kwartaalbasis moet worden herzien, waarbij ten minste rekening wordt gehouden met relevante informatiebronnen. Door middel van een wijzigingsverordening is de termijn van 3 maanden gewijzigd naar 6 maanden. Tevens is ‘de lijst’ inhoudelijk opnieuw vastgesteld.
 

Publicatieblad EU L 168 van 25 juni 2016, p. 1
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1024 van de Commissie van 24 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

Verder lezen
Terug naar overzicht