Herziening Successiewet: prioriteit bij versoepeling tarieven en vrijstellingen


De staatssecretaris van Financiën heeft afgelopen vrijdag de eerder toegezegde nota over de modernisering van de Successiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van reacties op de contouren die eerder dit jaar zijn geschetst (zie Notafax 2008, nr 96), gaat de staatssecretaris thans nog niet over tot invoering van de nieuwe Wet schenk- en erfbelasting. In plaats daarvan wenst hij de huidige Successiewet per 1 januari 2010 als volgt te wijzigen:

Aanpassing van de tarieven door invoering van onderstaande tarieftabel

  • elaste verkrijging 1. Partners en kinderen…
Verder lezen