Is herziening van omzetbelasting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?


Aan de staatssecretaris van Financiën is de volgende casus voorgelegd. X krijgt een nieuwbouwwoning met omzetbelasting geleverd. Vanuit enkele kamers begint hij een nieuwe onderneming. De bedrijfsactiviteiten zijn deels vrijgesteld van en deels belast met omzetbelasting. X heeft de omzetbelasting die ziet op het ondernemersdeel naar rato van de BTW-belaste prestaties als voorbelasting afgetrokken. Voor de inkomstenbelasting rekent X het pand tot zijn privé-vermogen. Enkele jaren later komt het accent van de onderneming meer te liggen op de vrijgestelde prestaties. Dit leidt tot een…

Verder lezen