Herzieningswet in Staatsblad verschenen


Op 16 april 2015 is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in het Staatsblad verschenen: en de daarin door het Parlement aangebrachte wijzigingen in het Staatsblad verschenen. Deze is te vinden onder Stb-2015-145 met als de titel wet houdende herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting). Daarnaast zijn in een aparte publicatie de door het Parlement aangebrachte wijzigingen in het Staatsblad verschenen onder Stb-2015-146 met als ondertitel Wet van 20 maart…

Verder lezen
Terug naar overzicht