Het ab intestaat erfrecht van de langstlevende echtgenote (1995.2175)


Commentaar vanuit België op de controverse rond Boek 4 BW. In België vond door de wet van 14 mei 1981 een grondige hervorming van het erfrecht plaats, uitmondend in de vruchtgebruikconstructie voor de weduwe.

In België is sprake van een klassiek vruchtgebruik waar de rechten van de blote eigenaars dusdanig worden beschermd dat vervreemding, bezwaring of toeëigening van de goederen niet mogelijk is. De keuze van een recht van vruchtgebruik wordt niet echt bekritiseerd, maar men is niet blind voor de negatieve kanten van de rechtsfiguur. Op verzoek…

Verder lezen