Het Amsterdams verrekenbeding in de wet? (2000.17.2156)


Naar aanleiding van een door de Commissie rechten en plichten van echtgenoten aan de Tweede Kamer uitgebracht rapport zullen voorstellen tot wijziging van de wetgeving op het gebied van het huwelijksvermogensrecht worden voorbereid. Een eerste voorstel tot wijziging van de titels 6 en 8 van Boek 1 BW is inmiddels voor advies gezonden naar de Raad van State.

Een tweede wetsvoorstel zal algemene regels bevatten voor verrekenbedingen in huwelijksvoorwaarden. Daarbij zal waarschijnlijk ook een poging worden gedaan om regels te geven voor het Amsterdams verrekenbeding. Om de wetgever daarbij behulpzaam te…

Verder lezen