Het appartementsrecht vernieuwd (2004.06.2028)


Bespreking van het wetsvoorstel nr 28614 tot wijziging van titel 5.9 (appartementsrecht) van het Burgerlijk Wetboek (Notafax 2002, nr 240 en JBN 2002, nr 9).

Naast technische wijzigingen wordt een aantal belangrijke inhoudelijke veranderingen in titel 5.9 van het BW aangebracht. Met name aan deze inhoudelijke wijzigingen wordt aandacht besteed. Daartoe behoren onder meer de volgende punten.

Ingevolge art. 5:106 BW is het thans niet mogelijk een onbebouwd stuk grond te splitsen zonder dat daarop in de toekomst een…

Verder lezen