Het arrest van de Hoge Raad in de zaak ABN Amro/Co-op (1995.2166)


Een uitvoerige weergave van het arrest van de Hoge Raad van 2 december 1994, RvdW 1994, 263 over de vraag of de ABN Amro wegens haar betrokkenheid als ‘lead manager’ bij een tweetal obligatieleningen uitgegeven ten behoeve van en gegarandeerd door Co-op AG te Frankfurt am Main aansprakelijk is. Na een weergave van de feiten, de inzet van de procedure en de uitspraken van de Rechtbank en het Hof, wordt het arrest van de Hoge Raad besproken aan de hand van de beslissingen van de Hoge…

Verder lezen