Het Baarns beslag en de notariële praktijk (2001.46.2342)


Bespreking van het Baarns beslagarrest en de gevolgen daarvan voor de notariële praktijk. De auteur behandelt de praktische gevolgen van het arrest aan de hand van twee casusposities. In het eerste geval handelt het om B die zijn huis via de ene notaris verkoopt aan A, terwijl B aansluitend een ander huis koopt van C via een andere notaris.

In het tweede geval is sprake van aankoop van een huis via de ene notaris en vestiging van een hypotheek op dat huis op dezelfde dag via een andere notaris.

Onderscheid…

Verder lezen