Het begrip landbouw in de Pachtwet (1996.30.2300)


Steeds vaker wordt door veehouders het tegen betaling in gebruik nemen van een stal of schuur zonder land een huurovereenkomst genoemd. Ook telers die kassen in gebruik nemen, menen veelal dat de Pachtwet daarop niet van toepassing is. Dergelijke overeenkomsten vallen doorgaans echter onder de werking van de Pachtwet. Vaststaat dat het in gebruik afstaan van land voor een tot landbouw betrekkelijk doel pacht is. Datzelfde geldt voor een gebouw al dan niet met land. Onder landbouw is onder meer begrepen het houden en fokken van dieren, met…

Verder lezen