Het begrip resultaat uit overige werkzaamheden in de Wet IB 2001 (2000.43.3374)


Het begrip ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ in de Wet IB 2001 vervangt de regeling voor ‘inkomsten uit andere arbeid’ in de Wet IB 1964. Naast de gebruikelijke neveninkomsten van de belastingplichtigen die niet in dienstbetrekking zijn (bijvoorbeeld freelancers) wordt ook als resultaat uit overige werkzaamheden aangemerkt:

- het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, zoals het 'uitponden' van onroerende zaken, het in belangrijke mate zelf verrichten van groot onderhoud en andere aanpassingen aan een…

Verder lezen