Het Belgisch Wetboek van Internationaal Privaatrecht (2005.40.2151)


Op 1 oktober 2004 is in België het Wetboek van Internationaal Privaatrecht in werking getreden. De auteur bespreekt een aantal onderwerpen uit deze wet die van belang kunnen zijn voor Nederlanders die in België wonen (de ‘ Nederbelgen’).

Erfrecht

Hoofdstuk VII regelt de erfopvolging in internationale betrekkingen. Art. 79 biedt een mogelijkheid tot rechtskeuze met betrekking tot de erfopvolging. De keuze is beperkt tot twee mogelijkheden: het recht van de Staat, wiens nationaliteit men bezit, of het recht van het land van zijn inwoning.

Voor…

Verder lezen