Naar de inhoud

Het budgetrecht van de gemeenteraad

Met het budgetrecht van de gemeenteraad wordt slordig omgesprongen. Zowel bij de uitoefening van dat recht door de colleges en de raden zelf als in de regelgeving in het BBV. De lang geleden geformuleerde beginselen voor een effectieve uitoefening van het budgetrecht lijken in vergetelheid te zijn geraakt. Kan een hernieuwde bezinning op die begrotingsbeginselen inspiratie bieden voor verbeteringen?


Open PDF