Het contract van de bestuurder en de commissaris (2001.48.2349)


De rechtsbetrekking tussen de bestuurder en de vennootschap behoort enerzijds tot het rechtspersonenrecht, anderzijds bestaat tussen bestuurder en rechtspersoon een contractuele relatie. In de meeste gevallen heeft de bestuurder een arbeidsovereenkomst met de vennootschap, in bepaalde gevallen een overeenkomst van opdracht.

De overeenkomst met de commissaris kan worden aangeduid als een overeenkomst van opdracht.

De auteur behandelt de bijzondere aandachtspunten die bij de arbeidsovereenkomst met de bestuurder aan de orde komen. Met betrekking tot de onderwerpen emolumenten, vooraf overeengekomen afvloeiingsregeling en concurrentiebeding worden enige algemene opmerkingen gemaakt.

Verder lezen