Het einde van de rechtsmiddeltermijnen: wat is ‘drie maanden’?


Eiser in cassatie huldigt de opvatting dat indien de uitspraak is gedaan op de laatste dag van de maand, de hiervoor geldende regels meebrengen dat de termijn voor het aanwenden van het rechtsmiddel eerst vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand begint te lopen en daarom pas verstrijkt op de laatste dag van de maand drie maanden later. Indien de uitspraak is gedaan (in een gewoon jaar) op 28 februari (of in een schrikkeljaar op 29 februari), 30 april of 30 september, zou de termijn daarom pas

Verder lezen
Terug naar overzicht