Het energieprestatiecertificaat besproken


Op 1 januari 2008 is het Besluit energieprestatie gebouwen in werking getreden. Op grond van dit besluit is voor een groot aantal gebouwen bij bouw, verkoop en verhuur een energieprestatiecertificaat verplicht. Dit certificaat moet inzicht geven in het energieverbruik van een gebouw en moet tips bevatten om dit energieverbruik te verminderen. Samen met het besluit is op 1 januari 2008 de Regeling energieprestatie gebouwen in werking getreden. Deze regeling bevat nadere voorschriften omtrent het energiecertificaat waaronder bepalingen omtrent de afgiftebevoegdheid en de vorm van het certificaat.

Naar aanleiding van de invoering van het besluit en de regeling rijst de vraag welke mogelijke gevolgen dit zal hebben op de rechtspraktijk. In dit artikel zal het energieprestatiecertificaat worden besproken en op deze vraag worden ingegaan.

1 EUROPEES KADER

1.1 Richtlijn

Met de introductie van het energieprestatiecertificaat op nationaal niveau wordt uitvoering gegeven aan Richtlijn 2002/91/EG van 16 december 2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de energieprestatie van gebouwen. In de richtlijn worden eisen gesteld met als doel het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor gebouwen in Europa, daarbij rekening houdend met de klimatologische en plaatselijke omstandigheden buiten het gebouw, de eisen voor het binnenklimaat en de kosteneffectiviteit. Het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen is volgens het Parlement en de Raad nodig omdat meer dan 40% van het eindverbruik van energie in de Europese Unie voor rekening komt van de woon- en tertiaire sector, welke grotendeels bestaat uit gebouwen. Het verbeteren van de energie-efficiëntie vormt ook een belangrijk onderdeel van het beleid en de maatregelen die nodig zijn ter naleving van het Protocol van Kyoto…

Verder lezen
Terug naar overzicht