Naar de inhoud

Het faillissement van een gevoegde dochtermaatschappij

Als een van de dochtermaatschappijen in zwaar weer verkeert, is het goed de gevolgen van een mogelijk faillissement na te gaan. Dit geldt zowel voor een FE btw, als voor een FE Vpb. Het faillissement kan vervelende consequenties hebben.

Fiscale eenheid btw

Als er een beschikking is afgegeven voor een fiscale eenheid btw, dan is iedere gevoegde vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de afdracht van btw. Vaak heeft de failliete vennootschap een aanzienlijke btw-schuld. De dochter heeft al langere tijd niet aan haar (fiscale) verplichtingen voldaan. Ook is er steeds btw afgetrokken op de inkopen, terwijl later blijkt dat deze inkopen niet worden betaald. De Belastingdienst kan de btw-schuld eenvoudig verhalen op de overige vennootschappen van de fiscale eenheid door deze aansprakelijk te stellen.

Beëindigen De onderneming kan dit voorkomen door de FE btw te beëindigen. Dit moet op schriftelijk verzoek en in dit verzoek moet staan waarom er niet meer aan de voorwaarden van een FE btw wordt voldaan. Overigens blijft bij beëindiging van de fiscale eenheid de hoofdelijke aansprakelijkheid gelden voor btw-schulden die betrekking hebben op de periode van vóór de datum van de melding aan de Belastingdienst.

bz-advies

Zowel bij een fiscale eenheid btw als bij een fiscale eenheid Vpb doet men er goed aan om bij een vennootschap in zwaar weer na te gaan of het nog wel wenselijk is de fiscale eenheid te continueren. Zo niet, dan moet er om verbreking van de FE btw of Vpb worden verzocht.

Fiscale eenheid Vpb

Voor de fiscale eenheid Vpb is er slechts een beperkte aansprakelijkheidsbepaling. De dochters van de FE Vpb zijn hoofdelijk…