Het fiscale resultaat van het verplegersarrest


Verwijzing

(FBN 1995, 97)

In FBN 1993, nr 10 is bericht over de successierechtelijke gevolgen van het verplegersarrest; de Hoge Raad heeft in deze kwestie nu definitief beslist.

Ter herinnering in het kort de feiten.

Verpleger A is op 29 september 1983 in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met zijn patiënte B. Volgens het vonnis van de strafrechter is B kort daarna door A vermoord. B heeft geen testament gemaakt. A is op grond van artikel 4:885 BW onwaardig om als erfgenaam voordeel…

Verder lezen