Het fonds voor gemene rekening in de internationale (vastgoed)praktijk


In Vastgoed Fiscaal & Civiel nummer 3, gaat Hein Vermeulen in zijn lezenswaardige artikel1 in op het fonds voor gemene rekening (FGR) in de vastgoedpraktijk. Hij breekt een lans voor veelvuldig(er) gebruik van het besloten FGR met een inkoopvariant. In zijn artikel laat hij, begrijpelijk, de internationale aspecten rusten. Begrijpelijk, omdat dat stof geeft voor nog eens een uitgebreid artikel. Wij doen een poging om ook het belang en de mogelijkheden van het FGR in de internationale praktijk te onderstrepen.

1 Inleiding

In dit artikel gaan wij eerst kort in op de achtergrond van asset pooling. Dit is namelijk een belangrijke reden om een fondsstructuur op te zetten met daarin het FGR. Daarna volgen enige opmerkingen over het FGR als fondsvehikel voor internationale vastgoedinvesteringen, welke in lijn liggen met asset pooling. Vervolgens gaan we in op fiscale aspecten van het FGR, waaronder verdragstoepassing, en enkele andere internationale aspecten van fondsstructuren. Tot slot sluiten wij – net als Vermeulen – af met de opmerking dat naar onze mening van het FGR meer gebruik kan worden gemaakt. Daarbij doen we de oproep het FGR nog aantrekkelijker te maken.

Aan civiele aspecten besteden wij slechts beperkt aandacht (zie daarvoor de eerder genoemde bijdrage van Vermeulen).

2 Achtergrond asset pooling4

Asset pooling is het combineren van beleggingen door verschillende beleggers in één pool teneinde schaalvoordelen te bereiken. Er zijn nog verschillende andere argumenten waarom investeerders met afzonderlijke gemanagede vastgoedportefeuilles zouden willen samenwerken en hun ‘assets’ ‘poolen’. Denk aan spreiding van risico’s en verbetering van het rendement. Een fiscaal argument is te komen tot een verlaging…

Verder lezen
Terug naar overzicht