Het fonds voor gemene rekening en de overdrachtsbelasting


Het fonds voor gemene rekening wordt in toenemende mate gebruikt als vastgoedbeleggingsfonds: investeerders participeren in het fonds met daartoe behorende beleggingen in vastgoed. Het beleggingsresultaat van de deelnemers in een fonds wordt mede bepaald door de overdrachtsbelastingdruk bij investeerders. In dit artikel gaat de auteur in op de overdrachtsbelastingdruk bij gebruik van een fonds voor gemene rekening als rechtsvorm voor een vastgoedbeleggingsfonds.

1 Algemeen

Het fonds voor gemene rekening (hierna: FGR) wordt in toenemende mate gebruikt als vastgoedbeleggingsfonds: investeerders participeren in een FGR met tot het afgescheiden vermogen behorende beleggingen in onroerend goed. Het beleggingsresultaat van de deelnemers in een FGR wordt mede bepaald door de overdrachtsbelastingdruk bij investeerders. In dit artikel ga ik in op de overdrachtsbelastingdruk bij gebruik van een FGR. In dat kader ben ik genoodzaakt allereerst inzicht te verschaffen in het karakter van een FGR (par. 2). Vervolgens geef ik kort inzicht in de systematiek van de overdrachtsbelasting (par. 3) en analyseer ik de uitwerking van deze heffing voor een FGR (par. 4). Daarna ga ik in op het onlangs ingetrokken wetsvoorstel inzake rechtspersoonlijkheid voor personenvennootschappen (par. 5) en tot slot evalueer ik of de mate van overdrachtsbelastingdruk bijdraagt aan het succes van het FGR als rechtsvorm voor een vastgoedbeleggingsfonds (par. 6).

2 Het karakter van een fonds voor gemene rekening

Privaatrechtelijk hybride karakter

In het wetsvoorstel inzake de keuze van rechtspersoonlijkheid voor personenvennootschappen (par. 5) komt tot uitdrukking dat het vraagstuk of een FGR kwalificeert als personenvennootschap mede relevant is voor de overdrachtsbelastingdruk. 3 Of een FGR als een personenvennootschap wordt aangemerkt, is afhankelijk van de wijze waarop de…

Verder lezen
Terug naar overzicht